Informacije koje se prikupljaju
Prilikom kreiranja narudžbine, od korisnika www.cellq5.com (u daljem tekstu: cellq5.com) se zahteva da dostave ime i prezime, broj telefona.

Uz pomoć navedenih podataka cellq5.com pomaže prodavcu da isporuči željenu robu i obaveštava kupca/korisnika o trenutnom statusu narudžbine (pozivanjem korisnika na broj telefona).

Prikupljaju se samo neophodni i osnovni podaci o kupcima/korisnicima, kao i podaci neophodni za poslovanje i informisanje kupaca/korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Pored gore navedenih podataka cellq5.com prikuplja i obrađuje podatke o proizvodima koje kupci/korisnici traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju.

Upotreba informacija
Sve informacije prikupljene na gore opisan način služe isključivo kako bi cellq5.com poboljšala ponudu i izgled svojih internet stranica i omogućila kupcima/korisnicima jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

cellq5.com garantuje da prikupljene podatke neće koristiti ni u koje druge svrhe.

Čuvanje i pristup informacijama
Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni cellq5.com-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Cookies (kolačići)
Cookies (kolačići) su mali tekstualni dokumenti koji se nalaze na hard disku korisnika cellq5.com-a i sadrže informacije o poseti. Kako bi posetioci cellq5.com-a mogli da pristupe svim sadržajima na cellq5.com-u, neophodno je da u svom internet pretraživaču (browser-u) uključe prijem cookies (kolačića) sa cellq5.com-a.