1. OPIS PORTALA

1.1. Ovim Uslovima korišćenja regulišu se pravila korišćenja portala www.cellq5.com od strane korisnika.
1.2. Herberi d.o.o. (u daljem tekstu: Herberi) ima isključiva autorska prava na www.cellq5.com portalu (u daljem tekstu: Portal) i na pojedine elemente koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Herberia kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Herberi i podložno je pokretanju postupaka pred nadležnim državnim organima.

2. KORISNIKA

2.1. Korisnici Portala mogu biti isključivo punoletna fizička lica (u daljem tekstu: Korisnici).
2.2. Korisnici ostavljaju svoje podatke na Portal na sledeći način: pri porudžbini, upisuju svoje ime prezime i broj telefona.

3. ISTINITOST INFORMACIJA O PROIZVODU KOJI SE NUDI

3.1. Herberi je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenim proizvodima i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.
3.2. Svi znani nedostaci u vezi sa proizvodom koji su predmet Ponude i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti.

4. NEDOZVOLJENA PONAŠANJA

4.1. Korisnicima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj Ponuda kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju nesmetani rad Portala.
4.2. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Portala je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Portala. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.
4.3. KorisnicI su obavezni da Herberiu nadoknade svaku štetu koju prouzrokuju.

5. PRAVILA PORTALA

5.1. Reklamacije

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal, mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca.

Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email [email protected], kako bi Vam poslali ovaj Zahtev.

Ukoliko niste dobili poručeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis (kontakt) i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili poručeni proizvod.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis na email [email protected] i da se upoznate sa postupkom reklamacije.

5.2. Način plaćanja

Plaćanja se vrši siključivo pouzećem, prilikom preuzimanja paketa od kurira.

6. ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Informacije koje se prikupljaju

6.1.1. Prilikom registracije Korisnika na Portal, od Korisnika se zahteva da dostave ime i prezime, broj telefona.
6.1.2. Prikupljaju se samo neophodni i osnovni podaci o Korisnicima, kao i podaci neophodni za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

6.2. Čuvanje i pristup podacima

6.2.1. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima Herberia kojima su podaci nužni za obavljanje posla.

7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Korisnik je obavezan da se upozna sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti kao i sa svim izmenama i dopunama istih.
7.2. Korisnik je dužan da prati izmene Uslova korišćenja i Politike privatnosti, bez posebne obaveze Herberia da Korisnike obaveštava o izmenama istih.
7.3. Sve izmene i/ili dopune Uslova korišćenja i Politike privatnosti se primenjuju istekom 7 od dana objavljivanja.